האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך

זכויות במס הכנסה

חוזר מנכ"ל – התאמות לבחינות

נוהל אישור מלגות לאבחון לקויות למידה –משרד החינוך

עמותת ביחד הורים לילדים ומבוגרים עם ADHD

עמותת לשם לקידום סטודנטים לקויי למידה

עמותת קווים ומחשבות

ללמוד התמקדות בבנימינה

פורום הפרעת קשב ב"תפוז"

קופת חולים כללית

קופת חולים לאומית

קופת חולים מאוחדת

קופת חולים מכבי

ראסל בארקלי-לשלוט ב ADHD

ריק לבוי- כישורים חברתיים

ריק לבוי- כשהאסימונים נגמרו

 קו לחינוך – www.kesheverikuz.co.il

אתר המסע – www.thejourney.co.il